Impressió de Catàlegs

La impressió de catàlegs és una eina molt bona per donar una presentació detallada dels seus productes. La impressió de catàlegs és un mitjà publicitari molt important i de promoció per vendre els productes i/o serveis de la seva empresa.

Podem imprimir catàlegs en impressió Digital, impressió Offset Pla i impressió en rotatives, depenent de les quantitats i qualitats que es necessiti a cada moment.

Disposem de maquinària d'última generació que ens permet imprimir catàlegs de diversos formats, paginació, quantitats... Podem imprimir catàlegs compostes de moltes i poques pàgines depenent de la informació que es vulgui posar al catàleg. I podem imprimir catàlegs composts de formats diferents.

Podem imprimir catàlegs amb la portada plastificada i amb més gramatge que el budell (part interior del catàleg) o podem imprimir catàlegs amb el tipus de paper i el gramatge igual en la portada que a l'interior (budell) depenent de les necessitats que precisi.

El tipus d'enquadernació per imprimir catàlegs pot escollir el que més li agrada, ja sigui enquadernació en rústica fresada, cosida amb fil, engrapat, etc... En imprimir catàlegs podem aplicar en la portada algun tipus d'efecte que pot ser negra UVI o stamping, per donar un impacte al seu client.

Demani'ns informació