Impressió de Díptics

La impressió de díptics és un producte molt factible per fer publicitat de la seva empresa, és molt important fer un disseny ben organitzat, és a dir, amb una bona maquetació perquè el seu client pugui veure tota la informació ben organitzada.

Podem imprimir díptics de diversos formats, però normalment utilitzem formats que siguin còmodes perquè el seu client quedi satisfet i sigui practic per obrir-ho i manipular-ho. Depèn del disseny que fem per a la impressió de díptics, podem fer-ho que de plec de diverses maneres.

Imprimim díptics amb diferents gramatges, i diversos tipus de paper, combinant amb colors i imatges que impactin i que la informació (text) es vegi clara per obtenir la màxima qualitat per imprimir díptics.

Contacti amb nosaltres