Impressió de Flyers

Disposem de maquinària d'última generació que ens permet produir gran quantitat de flyers en poc temps, amb diversos formats i tipus de paper.

La impressió de flyers la recomanem fer perquè els seus clients tinguin informació sobre les seves ofertes, esdeveniments… Es poden imprimir flyers setmanals, mensuals, trimestrals, etc... amb el fi que els seus clients tinguin sempre en ment la publicitat de la seva empresa.

La impressió de flyers és un bon mètode per aconseguir l'èxit publicitari. La impressió de flyers també la podem cridar impressió de publicitat directa, i la podem destinar al bustiatge, i també per a empreses que necessitin obtenir publicitat de forma ràpida.

Contacti amb nosaltres