Impressió de Fullets

Els fullets són una manera molt interessant de fer publicitat, i permet transmetre molta informació. És important que en imprimir fullets el disseny sigui impactant, els textos que siguin clars i precisos i combinar amb imatges que ressaltin.

En imprimir fullets podem posar ofertes que ressaltin i així poder atreure a més clients. Les imatges que podem posar en imprimir fullets poden ser de productes, fotografies de les instal·lacions de la seva empresa...

Imprimim fullets amb diferents gramatges, i diversos tipus de paper, combinant amb colors i imatges que impactin i que la informació (text) es vegi clara per obtenir la màxima qualitat per imprimir fullets.

Contacti amb nosaltres