Impressió de Revistes

La impressió de revistes és una eina molt bona per donar una presentació detallada dels seus productes. La impressió de revistes és un mitjà publicitari molt important i de promoció per vendre els productes i/o serveis de la seva empresa.

Podem imprimir revistes en impressió Digital, impressió Offset Pla i impressió en rotatives depenent de les quantitats i qualitats que es precisin a cada moment.

Disposem de maquinària d'última generació que ens permet imprimir catàlegs de diversos formats, paginació, quantitats... Podem imprimir revistes compostes de moltes i poques pàgines depenent de la informació que es vulgui posar en la revista. I podem imprimir revistes compostes de formats diferents.

Podem imprimir revistes amb la portada plastificada i amb més gramatge que el budell (part interior de la revista) o podem imprimir revistes amb el tipus de paper i el gramatge igual en la portada que a l'interior (budell) depenent de les necessitats que precisi.

El tipus d'enquadernació per imprimir revistes pot escollir el que més li agrada, ja sigui enquadernació en rústica fresada, cosida amb fil, engrapat, etc... En imprimir revistes podem aplicar en la portada algun tipus d'efecte que pot ser negra UVI o *stamping, per donar un impacte al seu client. Podem imprimir revistes, setmanalment, mensualment, trimestralment...

Informi's sense compromís