Maquetació de llibres, revistes, catàlegs

Maquetem qualsevol producte gràfic perquè aquest sigui atractiu per als seus clients com llibres, revistes, catàlegs, fullets, flyers, díptics, tríptics, etc... Disposem de correctors orto-tipogràfics i correcció d'estil.

Ens encarreguem d'organitzar en un espai, continguts escrits, visuals i en alguns casos audiovisuals (multimèdia) en mitjans impresos i electrònics, com a llibres, diaris i revistes.

Estrictament, l'acte de maquetar tan solament es relaciona amb la distribució dels elements en un espai determinat de la pàgina, mentre que el disseny editorial inclou fases més àmplies del procés, des del projecte gràfic, fins als processos de producció denominats pre-premsa (preparació per a impressió), premsa (impressió) i post-premsa (acabats). No obstant això, usualment tot l'aspecte gràfic de l'activitat editorial i periodística es coneix pel terme maquetació.

Informi's sense compromís